Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 439

data

1476 octubre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Marc Crespiera de Sant Pere de Ferrerons

tipologia

Nomenament d'arbitre

regest

Pere Marc Crespiera de Sant Pere de Ferrerons i Pere Joan Crespiera de Moia, germans, per una part, i Pere Pla de Moia per l'altre, anomenen a Antoni Canudes, paraire i Francesc Carner, mercader de Moia, com a arbitres p

notari

Joan Artigo, prevere de Moia

testimonis

Roger Castell, prevere. Jaume Elies de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 53 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio