Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 388

data

1441 agost 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Puig de Vic i Pere Cellers

tipologia

Donacio de rendes

regest

Joan Puig de Vic, fill de Jaume Puig de Moia, fa donacio al benefici de Sant Lloren? de l'esglesia de Moia i a fi de finan?ar un aniversari creat pel seu pare, d'un cens de 6 sous i 4 diners que cobra sobre l'establiment

notari

Pere Joan Argemir, notari

testimonis

Joan Font. Pere Carner, preveres de Moia

poblacio

mides

Moia 49 x 39 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio