Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 397

data

1444 maig 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joana Aldon?a de Barcelona i Joan Pinol de Vall d'aneu

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Joana Aldon?a, filla de l'honorable Bartomeu d'Hostalric, esposa de Francesc Vallesica de Barcelona, anomena procurador seu a Joan Pinol, rector de Sant Pere de Vall d'aneu, a fi de que pugui cobrar els arrendaments de l

notari

Guillem Jordan, notari de Barcelona

testimonis

Joan Fuster. Pere Palau de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 42 x 34,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio