Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 403

data

1444 novembre 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Alsamora i Nicolau Mas Arnau de Sallent

tipologia

Permuta de terres

regest

Berenguer Alsamora de Sallent, tutor dels seus nets Esteve i Eulalia, com a procurador i executor del testament del seu fill Berenguer Alsamora i tutor del seus nets, permuta una pe?a de terra ubicada al Pla de Cabrianes

notari

Pere Morateres, notari de Sallent

testimonis

Pere Janories. Joan Janories, paraires de Sallent

poblacio

mides

Sallent 55 x 35 cm

observacions

Les peces de terra permutades son propietat alodial del Bisbat de Vic
Tornar al llistat

administracio