Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 405

data

1445 juliol 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Isabel Cabrera i Gaspar Cuc d'Angles

tipologia

Redempcio de servitud

regest

Isabel, esposa de Ramon Cabrera, senyor d'Angles, absol de tota obligacio i declara home lliure a Gaspar Cuc, a canvi del pagament de 7 florins d'or.

notari

Jaume Fuster, notari d'Angles

testimonis

Joan Foxa, notari de Sapera. Francesc Fuster de Vilasina

poblacio

mides

Angles 32,5 x 18 cm

observacions

"Al document s'especifica com el mas Cuc es propietat del senyor d'Angles i per tant Gaspar Cuc es considerat com a ""homini nostri"""
Tornar al llistat

administracio