Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 422

data

1455 gener 3

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Ginebreda, rector de Moia

tipologia

Fundacio de misses

regest

Bernat Ginebreda, rector de Moia, institueix una missa diaria a l'esglesia de Moia. Per finan?ar la missa fa donacio d'un censal mort de 100 sous anuals de pensio institu?t sobre les rendes del monestir de Santa Maria de

notari

Jaume Gili, notari

testimonis

Antoni Albert. Joan Arenys de Moia

poblacio

mides

Moia 58 x 55 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio