Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 442

data

1478 maig 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Francisca, esposa de Pere Salmar

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Francisca, esposa de Pere Salmar, de Sant Esteve de Tordera, anomena procurador seu i administrador dels bens del Mas Boig, de Llagostera, propietat de Francesca al seu marit Pere Salmar.

notari

Joan Picart, notari de Llagostera

testimonis

Miquel Valls i Joan Guilana de Caldes de Malavella

poblacio

mides

Llagostera 55 x 39 cm

observacions

S'acompanya de l'apoca de la venda del Mas Boig a Bernat Vallosera de la parroquia de Sta Pelegia, resident a Llagostera per la quantitat de 60 lliures
Tornar al llistat

administracio