Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 947

data

1621 agost 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Rafel Manter, argenter de Ripoll i Eudald Marti, paraire de Ripoll

tipologia

Venda de cases

regest

Rafel Manter, argenter de Ripoll, ven a Eudald Marti, paraire de panys de llana de Ripoll una casa ubicada al carrer de la vinya de ripoll pel preu de 114 lliures

notari

Josep Illa, notari de Ripoll

testimonis

Jaume Vila, batle de Ripoll. Eudald Serra, paraire. Francesc Esteve, notari de Ripoll

poblacio

mides

Ripoll 42 x 67 cm

observacions

S'adjunta apoca i presa de possessio
Tornar al llistat

administracio