Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 814

data

1590 febrer 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Sanchs, Joan Planes, de Moia.

tipologia

Venda de cens

regest

Francesc Sanchs, mercader de Moia, ven a Joan Planes, pages de Moia un cens de 12 sous anuals de pensio pagadores per l'establiment d'una casa ubicada al raval de Moia establerta a Antoni Fart, traginer de Moia. El preu

notari

Jaume Gracia, notari de Moia

testimonis

Pere Verdaguer, braser de Moia, Pere Costa, notari de Moia.

poblacio

mides

Moia 34 x 57,5 cm

observacions

S'adjunta apoca. El document te cosit un document en paper datat el 3 de mar? de 1600, en que es produeix l'absolucio del pagament del cens i en que es fa referencia al pergami.
Tornar al llistat

administracio