Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 829

data

1594 desembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Saiol de a Condal

tipologia

Proces i causa judicial

regest

Proces i causa entre Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia per una part i el fiscal procurador patrimonial del batlle per l'altre, sobre la propietat del bosc de la Condal de Moia

notari

Maties de Deu, notari reial.

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 36 x 48,5 cm

observacions

La sentencia confirma la propietat del bosc als descendents de Guillem de Bellit, ja que li fou concedit el bosc com a feu pels Comtes Ramon i Almodis.
Tornar al llistat

administracio