Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 835

data

1595 novembre 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Guardiola, Cilia i Maria Angela, de Girona

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Miquel Guardiola, metge de Girona, i la seva esposa Cilia, fan donacio de 300 lliures a la seva filla, Maria Angela, en concepte de dot esponsalici amb motiu del casament amb Pere Ribot, mestre de Girona.

notari

Rafael Albert, notari de Girona.

testimonis

"Joan Ribot, metge de Girona. Francesc Andreu ""Calligarius"" de Girona."

poblacio

mides

Girona 24,5 x 36,5 cm

observacions

Veure document 833
Tornar al llistat

administracio